Professionals voor het goede doel

Rotarians willen dienstbaar zijn aan de samenleving. Ons motto is niet voor niets ‘Service above Self’. Dat doen we door bij te dragen aan lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten en door onze (vak-)kennis ter beschikking te stellen. De opzet van Rotary nodigt daartoe uit, want Rotary is een wereldwijd netwerk van professionals. Ieder lid onderscheidt zich op basis van zijn beroep en zet zich vanuit die achtergrond belangeloos in voor charitatieve en educatieve projecten. Het lidmaatschap van Rotary verbindt honderdduizenden leden over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: Service.

Four-Way Test

Met de Four-Way Test, een gedragscode die bestaat uit 4 vragen, toetsen we ons denken en handelen – privé en zakelijk: Maak je een eerlijke afweging? Leidt je keus tot een voor ieder rechtvaardig resultaat? Bevordert je besluit vertrouwen en vriendschap? Komt het resultaat ten goede aan iedereen?

Rotary verenigt meer dan een miljoen mensen

Rotary verenigt meer dan een miljoen mensen. Samen zorgen we voor een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om duurzame verandering te creëren – over de hele wereld, in onze lokale gemeenschappen en in onszelf. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 16.000 leden.

Rotary Club Midden Betuwe

In 1978 namen enkele leden van Rotaryclub Wageningen het initiatief om een club in de Betuwe op te richten. De officiële status werd op 27 maart 1979 uitgereikt door gouverneur Thedinga in het toenmalige Heldring College in Zetten. De naam Rotary Club Wageningen Midden-Betuwe gaf in die tijd vaak aanleiding tot misverstanden en daarom werd in 1985 onze nieuwe naam: Rotary Club Midden Betuwe-Valburg. De eerste gouverneur uit onze club was Cees van den Berg. Hij was in 2001-2002 gouverneur van Rotary district 1550. Sinds 1991 is Rotary Club of Mapperley and Arnold in Engeland onze contactclub.

De club telt circa 35 leden en elke donderdag komen we in een ontspannen sfeer samen en nuttigen de avondmaaltijd. Vaak wordt dit gevolgd door een lezing. We discussiëren graag en wisselen ervaringen uit. Dat levert vaak mooie gesprekken op, daar leren we van en het bevordert de fellowship.